Trening umiejętności społecznych

Cele: Naturalny trening społeczny to przede wszystkim doświadczenia w codziennym otoczeniu dziecka w przedszkolu, szkole czy rodzinie. Każda codzienna sytuacja jest możliwością do doskonalenia tych umiejętności. Niestety nie każde dziecko czy osoba dorosła z równą efektywnością nabywają tych umiejętności. Trening umiejętności społecznych jest metodą terapeutyczną, która znajduje wykorzystanie u dzieci, które z różnych powodów doświadczają trudności w radzeniu sobie w relacjach. Trening umiejętności społecznych daje możliwość przećwiczenia, modelowania czy też całkowitej zmiany zachowania dla dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi – całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm czy zespół Aspergera, z rozpoznanymi zaburzeniami zachowania oraz u pacjentów z ADHD.

Czas trwania: Cykl obejmuje dziesięć dziewięćdziesiecio minutowych zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnej z psychologiem przed rozpoczęciem treningu.

Prowadzący: mgr Beata Rosłan

Zakres zajęć:
1. Twarzą w twarz .
Ćwiczenia umiejętności inicjowania i zawierania znajomości oraz prezentowania siebie. Budowanie zaufania do innych i samego siebie.
2. Ocean uczuć.
Rozróżnianie emocji – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych ludzi. Metody radzenia sobie z różnymi uczuciami – zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi. Narzędzia do strugania szczęścia.
3. Tsunami Emocji
Radzenie sobie w nagłej sytuacji ćwiczenia selfreg – autoregulacja
4. Sztuka dialogu.
Ćwiczenia prowadzenia rozmowy, umiejętność słuchania innych ludzi, ale i zdolność do zadawania pytań oraz właściwego prowadzenia rozmowy, porozumienie bez przemocy
5. Codzienna życzliwość
Narzędzia sprzyjające radzeniu sobie w sytuacjach codziennych jak reagowanie na zaproszenia, prezenty, rozmowy telefoniczne
6. Fejsbóg- umiejętności społeczne w internecie
Ćwiczenia radzenia sobie w zaskakujących sytuacjach w mediach społecznościowych, reagowanie na przemoc w internecie.
7. Erystyka dla mistrzów
Sztuka prowadzenia sporów, sposoby na rozwiązywanie konfliktów; metody odmawiania;
8. Asertywność i P jak porażka
Sposoby wyrażania krytyki, ale i umiejętność reagowania na krytykę, i komplementy, konstruktywne sposoby wyrazania opinii, radzenie sobie w sytuacji oceny. Wzmacnianie samooceny.
9. Mindfulness
Ćwiczenia uważnej obecności, koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwil sprzyjające poprawie efektywnego zarządzania emocjami redukuje zarówno gonitwę myśli, jak i ból i niepokój.
10. Cztery strony świata
Podsumowanie treningu i nabytych umiejętności. Wzmacnianie poczucia własnej wartości przez wdzięczność i akceptację.

„Harmonia Zmysłów” Centrum Terapii

Warszawa, ul. Szolc Rogozińskiego 12
Metro Imielin (Ursynów)
Phone: +48 505 308 155

e-mail: kontakt@centrumterapii.waw.pl