Terapia NeuroTaktylna („neuro” – nerwy, „tectilis” – dotyk) jest jedną z podstawowych terapii opracowanych przez dr S. Masgutovej. Neurosensoryczna terapia taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które poprzez dotyk wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.
Założeniem metody jest m.in.:
 uruchomienie naturalnych mechanizmów neurorozwojowych
 samoregulacja organizmu i radzenie sobie ze stresem, zarówno aktualnym, jak i chronicznym i dlatego może być stosowana u osób z zespołem stresu pourazowego
 aktywizowanie procesów samoświadomości
 usuwanie zakłóceń w odbiorze wrażeń dotykowych
 relaksujące i wyciszające oddziaływanie na układ nerwowy
 wpływ na stabilność emocjonalną (napady złości, tendencje depresyjne).
Prawidłowo działający zmysł dotyku jest podstawowym warunkiem dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i układu nerwowego, aktywności ruchowej, rozwoju sfery emocjonalnej oraz wsparcia procesów poznawczych i kształtowania się osobowości.
Terapia NeuroTaktylna umożliwia sharmonizowanie organizmu, pozwalające na łatwiejsze funkcjonowanie i osiąganie nowych możliwości na poziomie rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

Na zajęcia zapraszamy dzieci i młodzież, u których występują poniższe zaburzenia:
 uszkodzenie układu nerwowego (w wyniku wypadku komunikacyjnego, udaru)
 zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)
 opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy
 autyzm, spektrum autyzmu lub zespół Aspergera
 trudności w nauce, głęboka dysleksja i dysgrafia
 przejawy zachowania agresywnego
 emocjonalna niestabilność
 problemy z koncentracją
 dokuczające lęki i fobie
 porażenie mózgowe
 zaburzenia mowy
 zespół Downa
 epilepsja
 FAS

W czasie przeprowadzania terapii pacjenci pozostają w ubraniu.

Comments are closed.

„Harmonia Zmysłów” Centrum Terapii

Warszawa, ul. Szolc Rogozińskiego 12
Metro Imielin (Ursynów)
Phone: +48 505 308 155, +48 725 888 885

e-mail: kontakt@centrumterapii.waw.pl