Poradnictwo psychologiczne

Spotkania z psychologiem, które pomogą w odzyskaniu życiowej równowagi w obliczu przytłaczających problemów:

  • kryzysów rozwojowych (pojawiających się wraz z dojrzewaniem, dorosłością i starzeniem się),występujących w życiu każdego z nas
  • przeżyć traumatycznych (choroba lub śmierć najbliższych, ofiary i świadkowie wypadków, klęsk żywiołowych),
  • kłopotów rodzinnych, małżeńskich, problemów wychowawczych
  • ofiary przemocy, napaści seksualnych
  • uzależnienia
  • zmagania z własną przewlekłą chorobą
  • kryzysy suicydalne (myśli, plany, próby samobójcze)
  • kryzysy utraty i żałoby

Tego typu pomoc charakteryzuje się podejściem skoncentrowanym na problemie i, co za tym idzie, krótkim okresem spotkań – w zależności od potrzeb klienta – do 5 tygodni. Ma doprowadzić do odzyskania poczucia sprawczości w życiu i równowagi emocjonalnej.

Oferujemy również tworzenie profilu osobowości (testy temperamentu, osobowości, inteligencji, zainteresowań, predyspozycji zawodowych) oraz profesjonalną diagnozę zaburzeń osobowości osób dorosłych

Zapraszamy osoby, które z różnych względów nie potrafią poradzić sobie z problemem. Brakuje im siły, doświadczenia, wiedzy, mają poczucie, że sytuacja ich przerasta, nie pozwala normalnie żyć.

„Harmonia Zmysłów” Centrum Terapii

Warszawa, ul. Szolc Rogozińskiego 12
Metro Imielin (Ursynów)

Phone: +48 505 308 155, +48 725 888 885
e-mail: kontakt@centrumterapii.waw.pl