Piotr Umiński

PSYCHOLOG DZIECIĘCY, NEUROPSYCHOLOG

Zajmuję się psychologią rozwoju, pedagogiką specjalną, diagnozą i terapią neuropsychologiczną dzieci i dorosłych, oraz diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych – w tym spektrum autyzmu. Możliwość pomagania innym w rozwiązywaniu ich problemów nadaje mojemu życiu kierunek i sprawia mi wielką radość.

Praktykę zawodową zdobywałem w stowarzyszeniu pomocy i terapii osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, na dziennym oddziale dziecięcym i w poradni dla Osób z autyzmem Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii „Zagórze”. Obecnie pracuję na szpitalnym oddziale dziecięcym rehabilitacji neurologicznej Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu gdzie prowadzę diagnostykę psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci, pozostając członkiem wykwalifikowanego personelu medycznego stanowiącego zgrany i współzależny zespół diagnostyczno-terapeutyczny. Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje wzbogaciłem o podyplomowe studia na kierunkach przygotowanie pedagogiczne i Oligofrenopedagogika czyniące mnie również pedagogiem specjalnym. Pracowałem z dziećmi doktniętymi autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Retta, upośledzeniem umysłowym, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, nerwicami, zachowaniami trudnymi i agresywnymi, zaburzeniami poznawczymi, zaburzeniami lękowymi, obsesyjno-kompulsywnymi.

„Harmonia Zmysłów” Centrum Terapii

Warszawa, ul. Szolc Rogozińskiego 12
Metro Imielin (Ursynów)

Phone: +48 505 308 155, +48 725 888 885
e-mail: kontakt@centrumterapii.waw.pl