Marta Jakubowska-Dudek

PSYCHOLOG DZIECIĘCY, NEUROPSYCHOLOG

Specjalizuję się w neuropsychologii klinicznej. Psychologia to moja pasja, którą pokochałam jeszcze będąc nastolatką. Łącząc zamiłowanie do rozwiązywania zagadek i pomagania innym – znalazłam swoją drogę w życiu.

Doświadczenie zdobywałam na dziecięcych oddziałach (dziennym i stacjonarnym) Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu, a także w wielu placówkach oświatowych (żłobkach i przedszkolach). Od wielu lat stale podnoszę swoje kwalifikacje podczas kursów oraz szkoleń z diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Najważniejsze szkolenia: Autyzm, Zespół Aspergera- praca z dzieckiem w oparciu o techniki behawioralne”(2015), „Neuropoznawcze zaburzenia rozwoju u dzieci we wczesnym wieku szkolnym – jak pomagać”(2013), „Wczesna diagnoza autyzmu”(2016), „Nowe sposoby diagnostyki i terapii dzieci z dysleksją i ADHD”(2013).

Inspiruję wolontariuszy Stowarzyszenia WIOSNA w programie Akademia Przyszłości prowadząc szkolenia z rozwoju osobistego i pracy z dzieckiem. Pracuję w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz w szkołach i przedszkolu na terenie Warszawy i okolic. W swojej pracy wykorzystuję metody terapii behawioralnej (Stosowana Analiza Zachowania) i terapii poznawczo – behawioralnej oraz artterapii.

Pomagam rodzicom i ich dzieciom w obszarach:

  • zaburzeń ogólnorozwojowych (m.in. padaczka, mózgowe porażenie dziecięce),
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu i ADHD,
  • dysleksji i trudności wychowawczych,
  • zaburzeń zachowania oraz trudności z pamięcią, koncentracją uwagi, myśleniem.

Prowadzę treningi pamięci i umiejętności społecznych dla dzieci.

Uczę rodziców i nauczycieli prowadząc warsztaty umiejętności wychowawczych i skutecznej komunikacji.

„Harmonia Zmysłów” Centrum Terapii

Warszawa, ul. Szolc Rogozińskiego 12
Metro Imielin (Ursynów)

Phone: +48 505 308 155, +48 725 888 885
e-mail: kontakt@centrumterapii.waw.pl

Współpracujemy z: