Justyna Maciejak

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Jestem psychologiem i terapeutą pedagogicznym. Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako psycholog w przedszkolu, szkole podstawowej oraz poradni specjalistycznej. Dodatkowo działałam jako wolontariusz (m.in. w Telefonie Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzonym przez Fundację Dzieci Niczyje, Stowarzyszeniu Wiosna, Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną
w Brwinowie).

W sferze moich zainteresowań zawodowych znajduje się diagnoza i terapia dzieci z problemami emocjonalnymi, trudnościami w kontaktach społecznych, nadpobudliwością psychoruchową oraz trudnościami w nauce.

Zajmuję się:

  • diagnozą i terapią młodzieży oraz dzieci w wieku szkolnym: ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
    z problemami emocjonalnymi, z trudnościami w relacjach społecznych, z problemami adaptacyjnymi oraz
    z nadpobudliwością psychoruchową.
  • prowadzeniem warsztatów dla dzieci i młodzieży (o charakterze terapeutycznym bądź rozwojowym)
  • poradnictwem psychologicznym dla rodziców dzieci i młodzież
  • prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców dla dzieci i młodzieży

„Harmonia Zmysłów” Centrum Terapii

Warszawa, ul. Szolc Rogozińskiego 12
Metro Imielin (Ursynów)
Phone: +48 505 308 155

e-mail: kontakt@centrumterapii.waw.pl