Dysleksja, dysgrafia - terapia

Ten rodzaj zajęć (dawniej zwanych reedukacją czy zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi) przeznaczony jest głównie dla dzieci ujawniających trudności w nauce czytania, pisania, liczenia i innych czynności szkolnych, często o specyficznym charakterze. Terapię tego rodzaju stosuje się w odniesieniu do dzieci, u których istnieje podejrzenie ryzyka dysleksji oraz tych ze stwierdzoną już dysleksją rozwojową. Terapia pedagogiczna sprawdza się w przypadku dzieci doświadczających niepowodzeń szkolnych, u których rozwój psychoruchowy jest nieharmonijny, czego przyczyn dopatrywać można w parcjalnych opóźnieniach rozwoju funkcji percepcyjno- motorycznych, takich, jak: zaburzenia funkcji językowych, zaburzenia spostrzegania wzrokowego czy słuchowego, zaburzenia w zakresie motoryki, uwagi oraz pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), zaburzenia w zakresie stronności ciała (lateralizacji) oraz orientacji przestrzennej.

Dla kogo terapia pedagogiczna?

Zajęcia tego rodzaju z pewnością przydadzą się dzieciom doświadczającym różnego rodzaju niepowodzeń w nauce, które:

 • mają trudności w identyfikowaniu i różnicowaniu dźwięków mowy,Jugendhaus Don Bosco Penzberg
 • ich rozwój mowy jest zaburzony,
 • posiadają ubogie słownictwo,
 • często w ich wypowiedziach pojawiają się błędy gramatyczne i zniekształcenia mało znanych wyrazów,
 • czytając opuszczają litery i sylaby, mylą wyrazy o podobnym brzmieniu, zniekształcają mało znane słowa,
 • maja trudności z rozumieniem przeczytanej treści,
 • pisząc (zwłaszcza ze słuchu) popełniają liczne błędy, np. zmiana kolejności wyrazów w zdaniu, błędy w pisowni wyrazów z dwuznakami, grupami spółgłosek zmiękczanymi (ś-si, ć-ci, ń-ni), słabe różnicowanie głosek zbliżonych fonetycznie (np. b-p, g-k, d-t, w-f), opuszczanie końcówek, liter i in.,
 • mają trudności w uczeniu się pamięciowym (np. wierszy, dat, piosenek),
 • trudno przychodzi im nauka języków obcych,
 • mają problemy ze zrozumieniem słownych poleceń,
 • są mniej sprawne ruchowo, unikają i nie lubią aktywności fizycznych oraz zabaw ruchowych, wolno uczą się nowych czynności (np. samoobsługowych – zapinanie guzików),
 • mają zbyt silne bądź obniżone napięcie mięśniowe podczas czynności pisania,
 • prace robią wrażenie ubogich w szczegóły, mało starannych, przeważają linie proste i łamane,
 • których poziom graficzny pisma jest obniżony (np. pismo mało czytelne, nie mieszczące się w liniaturze, brak połączeń między literami, litery za duże bądź za małe),
 • tempo pisania jest wolne lub zbyt szybkie (późniejszy problem z odczytaniem własnych notatek),
 • pisząc odwracają litery lub cyfry, zmieniają ich kolejność, opuszczają końcówki wyrazów, a nawet całe wyrazy, maja problem z zapisaniem słów i liczb w słupkach i tabelach,
 • czytając opuszczają i przestawiają litery, sylaby, gubią się w tekście, przeskakują wersy,
 • mylą prawą i lewą stronę, mają trudności z orientacja na mapie, w stronach świata,
 • zmieniają kolejność cyfr w liczbach,
 • maja trudności w rozwiązywaniu zadań z treścią.

Powyższą listę trudności spowodowanych zaburzeniami rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych można rozwijać, ponieważ podobnych trudności może być bardzo wiele. Poważnie rzutują one na powodzenie w nauce szkolnej i nabywanie nowych umiejętności przez dziecko. Oczywiście jeżeli u dziecka wystąpi któryś z wyżej opisanych problemów, nie znaczy, że rozwój procesów percepcyjno – motorycznych jest zaburzony. Jeżeli zaś obserwują Państwo u swojego dziecka wiele podobnych do wyżej opisanych problemów, warto zastanowić się (najlepiej przy wsparciu specjalisty) co jest przyczyną danego stanu rzeczy.

„Harmonia Zmysłów” Centrum Terapii

Warszawa, ul. Szolc Rogozińskiego 12
Metro Imielin (Ursynów)

Phone: +48 505 308 155, +48 725 888 885
e-mail: kontakt@centrumterapii.waw.pl