Trening Umiejętności Społecznych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na zajęcia TUS.

      Trening umiejętności społecznych daje możliwość  przećwiczenia, modelowania czy też całkowitej zmiany zachowania dla dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi – całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm czy zespół Aspergera, z rozpoznanymi zaburzeniami zachowania oraz u pacjentów z ADHD.

Cykl obejmuje dziesięć dziewięćdziesiecio minutowych zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnej z psychologiem przed rozpoczęciem treningu.

Przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej (6 – 14 lat).

Zajęcia prowadzi mgr Beata Rosłan

Grupa wsparcia dla rodziców


Szanowni Państwo,
Organizujemy grupę wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera. To, jakim wyzwaniem jest wychowanie dziecka z zaburzeniem najlepiej rozumie jego rodzic lub opiekun. Spotkania mają na celu dzielenie się swoimi doświadczeniami, wiadomościami oraz problemami związanymi z wychowaniem. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Grupę prowadzi psycholog Justyna Gliściak.

Zapraszamy:)

Trening skutecznego rodzica - kolejna edycja :)

Jak rozmawiać z dzieckiem?

Harmonia Zmysłów zaprasza rodziców/opiekunów na warsztaty wg metody Gordona „TRENING SKUTECZNEGO RODZICA” opisany w książce pt. „Wychowanie bez porażek”. Stosowanie tej metody zapewnia zaspokojenie potrzeb wszystkich członków rodziny. Mamy szansę na utworzenie wyjątkowej więzi opartej na szacunku, miłości, poszanowaniu różnic między członkami rodziny. Dzieciom dajemy poczucie ważności bez jednoczesnego umniejszania własnych potrzeb.

WSZYSCY czują się szanowani, ważni i ich potrzeby są zaspakajane. Brzmi pięknie i niewiarygodnie, prawda? A jednak to możliwe.

(więcej…)

„Harmonia Zmysłów” Centrum Terapii

Warszawa, ul. Szolc Rogozińskiego 12
Metro Imielin (Ursynów)
Phone: +48 505 308 155

e-mail: kontakt@centrumterapii.waw.pl